Bij inclusief aanwerven en onthalen hoort natuurlijk ook opleiding en vorming.

Een nieuwe medewerker krijgt bij voorkeur zo helder mogelijke instructies om het werk veilig en efficiënt te kunnen uitvoeren. Taalbarrières of andere leerstijlen kunnen het begrijpen van werkinstructies, draaiboeken of opleidingen moeilijk maken.

Wil je jouw bestaande didactische middelen onder de loep nemen of wil je een opleiding laten ontwikkelen?

Approach ontwikkelt en verbetert opleidingen op maat van uw organisatie. De eerste keren wordt de opleiding gegeven door Approach, daarna neemt jouw organisatie het over via het principe van train-the-trainer.