Ben jij steeds op zoek naar intrinsiek gemotiveerde werknemers? Heb je een nijpend personeelstekort?

Approach komt geregeld in contact met (ander-)werkzoekenden met bijzondere talenten. Atypisch productief talent! Vaak zitten hier echte witte raven bij. Onopgemerkt talent, klaar om zich 200% voor jouw organisatie in te zetten. Vanuit deze ervaring verleent Approach advies aan jouw organisatie om (nog) inclusiever aan te werven en te ondernemen.

Bovendien garandeert Approach dat een medewerker die een begeleidingstraject volgde bij Approach, de approachee, reeds over een stevige basis beschikt om verder – al dan niet ondersteund door Approach – intern begeleid en gevormd te worden.

Daarnaast kan Approach je organisatie voorzien van laagdrempelige draaiboeken en opleidingen voor uw startende medewerkers.