Approach heeft een altruïsmefonds. Een altru – wat?


Altruïsme: zelfst.naamw. Uitspraak:[ɑltry’wɪsmə] gedrag of levenshouding waarbij je mensen helpt zonder eigenbelang 

= het tegengestelde van egoïsme

Approach werkt met het principe van “betaal-wat-je-wenst”.

Je krijgt 3 mogelijke tarieven en vervolgens bepaal je zelf welk tarief past bij jouw situatie.

Betaal je een laag tarief, dan heb je daar waarschijnlijk een goede reden voor.
Betaal je hoog tarief, dan worden die extra inkomsten besteed aan ons altruïsme fonds.

Het eerste doel van dit fonds is om er de onderbetalingen van klanten die de financiële ruimte niet hebben mee te compenseren.

Een tweede doel is onderzoek en ontwikkeling.

Betaal jij een hoger tarief, dan gaat jouw budget dus, in die volgorde, naar:

  1. een begeleidingstraject van een Approachee*
  2. adviesverlening “inclusief ondernemen” aan organisaties en bedrijven met een duidelijke maatschappelijke impact
  3. ontwikkeling nieuwe opleidingen

Dit is een systeem in constante evolutie, de evolutie kan je volgen in mijn blog:
Over hoe een offerte opstellen, als idealistisch ondernemer, zoveel meer is dan een rekensom.
Altruwat? Altruwie? Altruïsme?
Leef jij om te werken of werk jij om te leven?